René Bergniard, vice-président France, Central Europe & MEA de Qlik